Polska otworzyła granice do państw Unii Europejskiej

Polska otworzyła granice do państw Unii Europejskiej
fot. facebook.com/STRAZGRANICZNA/ O północy przestały obowiązywać kontrole graniczne na granicy z Niemcami, Czechami i Słowacją. W piątek zniesiono kontrole na granicy z Litwą.
istotne.pl kontrola, granica

Wraz ze zniesieniem kontroli sanitarnych zniesiony został także obowiązek kwarantanny. Dotyczy to zarówno wyjeżdżający z Polski jak i wracających do naszego kraju. Granice zewnętrzne Unii Europejskiej pozostają zamknięte.

Informacja Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zakończeniu tymczasowo przywróconej kontroli granicznej:

Od 13 czerwca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną zakończona zostanie kontrola na odcinku granicy wewnętrznej.

Zniesienie kontroli na granicy wewnętrznej oznacza, że po polskiej stronie nie są prowadzone kontrole graniczne, a osoby wjeżdżające do Polski nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny. Granicę można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski, ale planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim lub kraju docelowym.