Praca w policji czeka. Uwaga! Dokumenty można już składać osobiście

Praca w policji czeka. Uwaga! Dokumenty można już składać osobiście
fot. MZ „Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz, wstępując już dziś do Policji” – informuje Zespół Kadr i Szkolenia.
istotne.pl policja, praca

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu:

Uwaga! Dobór do służby w Policji!

Informujemy, że kandydaci mogą już złożyć dokumenty osobiście w komendzie.

Nadal jest możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
ul. Zygmunta Augusta 20
59-700 Bolesławiec.

Mundurowi dodają:

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegóły na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.