Gmina Warta: ponad 230 tys. zł na sport

Gmina Warta: ponad 230 tys. zł na sport
fot. MZ Są wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w gminie Warta Bolesławiecka.
istotne.pl gmina warta bolesławiecka

Jak czytamy na stronie gminnego samorządu:

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.
Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
Gminny Klub Sportowy Raciborowice Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych
I Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości: Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków
42.000,00
Gminny Klub Sportowy Warta Bolesławiecka Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych
II Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości: Warta Bolesławiecka, Wartowice
67.000,00
Gminny Klub Sportowy Tomaszów Bolesławiecki Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych
III Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las
52.000,00
Gminny Klub Sportowy Iwiny Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych
IV Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości: Iwiny, Lubków
52.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTPARK” Iwiny Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej 15.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „TUKAN” Iwiny Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej 5.000,00