Wezwania na kwalifikację wojskową dla 529 osób

Wezwania na kwalifikację wojskową dla 529 osób
fot. istotne.pl Zgłoszenie się na kwalifikację wojskową to obowiązek każdego mężczyzny, który ukończył 18 rok życia. Praca zawodowa nie zwalnia z tego obowiązku. Odbycie kwalifikacji nie oznacza poboru do odbycia służby wojskowej.
istotne.pl wojsko, kwalifikacje

W tym roku kwalifikacja potrwa od 2 do 19 marca, na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (al. Tysiąclecia) w Bolesławcu. Zgłosić się na nią muszą osoby urodzone w 2001 roku. Starosta powołuje komisję złożoną z przewodniczącego – lekarza chirurga, sekretarza i średniego personelu medycznego (pielęgniarkę lub pielęgniarza).

Osoby podlegające kwalifikacji są badane, otrzymują książeczkę wojskową i odpowiadającą stanowi zdrowia kategorię. Książeczka wojskowa jest kolejnym dowodem potwierdzającym tożsamość. Jest wymagana podczas aplikowania na cywilne stanowiska pracy. To dowód potwierdzający posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Każda osoba otrzymuje imienne wezwanie do stawiennictwa wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W tym roku wezwania dostarczono już 529 osobom.
Również panie z roczników 1996 – 2001 są zobowiązane do odbycia kwalifikacji wojskowej. Panie wzywane są przez Wojskową Komendą Uzupełnień. Dotyczy to kobiet uczących się na kierunkach przydatnych w czynnej służbie: medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych, również absolwentek tych kierunków.

Jeśli zajdą usprawiedliwione okoliczności i osoby nie będą mogły stawić się w wyznaczonym terminie, zostaną wezwane w przyszłym roku. W przypadku notorycznego unikania kwalifikacji, osobę może doprowadzić policja. Należy również pamiętać o karze grzywny.

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem rządowym, zleconym staroście do realizacji.

tekst zlecony