Ważne informacje dla bolesławieckich przedsiębiorców

Ważne informacje dla bolesławieckich przedsiębiorców
fot. Krzysztof Gwizdała W Urzędzie Miasta Bolesławiec trwają prace związane z pakietem pomocowym dla przedsiębiorców.
istotne.pl um bolesławiec

Wsparcie dla bolesławieckich przedsiębiorców dotyczyć ma zniesienia bądź odroczenia płatności za czynsz w gminnych lokalach, odroczenia części podatków, rozłożenia opłat na raty, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych.

Magistraccy urzędnicy:

Warto przypomnieć, że przedsiębiorca już teraz może zwrócić się do organu podatkowego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym z wnioskiem o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

I dodają:

Przypominamy również przedsiębiorcom, którzy zawieszają działalność, aby złożyli korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Korekty złożone do 10 kwietnia powodują brak ponoszenia tej opłaty za kwiecień.