Koronawirus: sytuacja w Bolesławcu i powiecie bolesławieckim

Koronawirus: sytuacja w Bolesławcu i powiecie bolesławieckim
fot. CDC on Unsplash Przedstawiamy raport na temat sytuacji epidemiologicznej, stan na 23 marca 2020 roku.
istotne.pl szpital, sanepid, koronawirus

Obecnie w Szpitalu Zakaźnym w Bolesławcu liczba pacjentów kształtuje się następująco:

  • na izbę przyjęć zgłosiło się 16 osób, przyjęte zostały 4 osoby. 1 osoba została wypisana ze szpitala;
  • liczba hospitalizacji z podejrzeniem koronawirusa 23 osoby;
  • liczba hospitalizowanych pacjentów z wynikiem dodatnim (potwierdzenie zakażenia koronawirusem)  3 osoby.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu informuje, że kwarantannie poddanych zostało 11 osób, z czego 2 osoby odbywają kwarantannę poza miejscem swojego zamieszkania. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 75 osób.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że pobrane w bolesławieckim szpitalu próbki do badań na obecność koronawirusa przewożone są przez pracowników starostwa samochodami służbowymi do laboratorium we Wrocławiu. Kursy odbywają się trzy razy dziennie, w godzinach: 7:00, 15:00 oraz 20:00.

Mając na względzie trudną sytuację, w jakiej obecnie znajduje się szpital bolesławiecki, który decyzją Wojewody Dolnośląskiego przekształcony został w jednoimienny szpital zakaźny, Starosta Bolesławiecki we współpracy z Prezydentem Miasta Bolesławiec podjęli starania, by zaopatrzyć lekarzy, personel medyczny oraz służby w środki ochrony indywidualnej, w szczególności kombinezony i maseczki ochronne. W tym celu Powiat zakupił spełniającą wymogi sanitarne włókninę oraz zlecił szycie kombinezonów ochronnych. Do dzisiaj wyprodukowano 1400 sztuk kombinezonów, które przekazano szpitalowi. Powiat zakupił również środki do dezynfekcji do rozdystrybuowania na potrzeby szpitala oraz policji. Dziękujemy Państwu za dotychczasową wszelką pomoc udzielną szpitalowi bolesławieckiemu.