Polscy przedsiębiorcy jednoczą się, wśród nich bolesławiecka firma. Walczą o pracowników

Polscy przedsiębiorcy jednoczą się, wśród nich bolesławiecka firma. Walczą o pracowników
fot. ZPPHiU Szachownica Firmy oczekują, że państwo m.in. pokryje co najmniej 80% płacy podstawowej, umożliwi skrócenie wymiaru pracy, pokryje wynagrodzenia chorobowe od pierwszego dnia i odłoży płatność składek ZUS na pół roku.
istotne.pl biznes, koronawirus

Handel, usługi i gastronomia, zlokalizowane w centrach handlowych i galeriach jako pierwsze odczuły skutki pandemii i związanych nią ograniczeń. Z dnia na dzień, rynek na którym działały firmy, przestał istnieć.

– Nowy związek reprezentuje ponad 100 firm handlowych i usługowych, zatrudniających prawie 200 tys. pracowników. Są w nim wyłącznie polskie firmy od największych (LPP, CCC) po całkiem nieduże. Zależy nam na nagłośnieniu postulatów związku przed debatą ws. spec ustawy pomocowej. Naszym hasłem przewodnim jest: Ratujmy miejsca pracy – mówi Artur Kuczyński, prezes Szachownicy, której centrala jest w Bolesławcu.

– Nasi pracownicy (w JOART S.A. prawie 500 osób), zostali z dnia na dzień pozbawieni możliwości wykonywania pracy. Nie wiemy jak długo ten stan potrwa, nie wiemy jakie będą szczegóły „tarczy” pomocowej, nie jesteśmy w stanie kreślić realnych scenariuszy na przyszłość – dodaje Artur Kuczyński.

Członkom związku zależy na nagłośnieniu postulatów w społeczeństwie, wśród osób decyzyjnych, posłów, senatorów, radnych. Poniżej przedstawiamy te postulaty:

Postulaty Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług

Ochrona miejsc pracy

 1. Partycypacja rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników na poziomie co najmniej 80% płacy podstawowej w okresie obowiązkowego zamknięcia centrów handlowych oraz w okresie wychodzenia z pandemii.
 2. Umożliwienie pracodawcy:
  1. skrócenia wymiaru czasu pracy  wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia,
  2. wprowadzenia możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocy decyzji pracodawcy bez konsultacji z pracownikami.
 3. Pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego oraz odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

Zachowanie płynności

 1. Abolicja opłat czynszowych dla Najemców przez okres zamknięcia centrów handlowych oraz przez kolejnych 6 miesięcy po ich otwarciu, przy czym po otwarciu centrów handlowych najemcy będą pokrywać koszty eksploatacyjne.
 2. Przesunięcie Wynajmującym rat spłat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup / budowę centrum handlowego o okres zwolnienia z czynszu po stronie Najemców.
 3. Zwolnienie Wynajmujących z zobowiązań podatkowych za okres abolicji czynszowej. Wprowadzenie dla Wynajmujących kasowej zasady rozliczeń podatku VAT i CIT przez okres kolejnych 6 miesięcy.
 4. Wypracowanie rozwiązań, w tym gwarancji rządowych, dla firm, których płynność została zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii, zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych, na bazie wyników z lat 2019 i 2018, oraz udzielenia odpowiednich instrumentów finansowych, w tym gwarancji bankowych oraz akredytyw, w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych.
 5. Zwolnienie ze składek na ZUS dla branży handlu detalicznego i usług przez okres zamknięcia centr handlowych.
 6. Zwolnienie z podatków CIT, PIT, VAT dla branży handlu detalicznego i usług naliczanych za okres zamknięcia centr handlowych.

Kwestie społeczne

 1. Możliwość czasowego zawieszenia całości lub części działalności przedsiębiorstwa, z gwarancją dofinansowania ze środków publicznych.
 2. Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wszelkiego rodzaju darowizn na rzecz jednostek podejmujących działania w związku ze zwalczaniem korona wirusa.
 3. Zniesienie barier otrzymywania pomocy publicznej.
 4. Zawieszenie przepisów prawa rodzących po stronie reprezentantów dłużników i samych dłużników odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (innego wniosku do którego zobowiązany jest dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością), w tym przede wszystkim art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe – tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.; art. 373 § 1 Prawa upadłościowego, art. 299 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 586 Kodeksu spółek handlowych art. 116 Ordynacji podatkowej).

Szczegóły na stronie Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.