Dramatyczna sytuacja w Zakładach Ceramicznych. Jak w innych ceramikach?

Dramatyczna sytuacja w Zakładach Ceramicznych. Jak w innych ceramikach?
fot. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec Bolesławieckie firmy produkujące ceramikę przeżywają kryzys. Kontrahenci wstrzymali zamówienia, towaru nie można wyeksportować.

Najpełniej o sytuacji informuje zarząd Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. W liście do pracowników zarząd napisał, że sytuacja jest dramatyczna. Załodze zaproponowano wzięcie urlopów bezpłatnych, ale jest to tylko prośba.

– Sytuacja jest dynamiczna. Zarząd podejmuje różne działania. Jednym z nich jest płatny postój zakładu. Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta. Pracodawca nie może „wysyłać” pracowników na bezpłatne urlopy ot tak. Urlop bezpłatny może być udzielony tylko na wniosek pracownika – tłumaczy Wiesław Ogrodnik, prezes Zakładów Ceramicznych Bolesławiec.

Oto treść listu, jaki otrzymali pracownicy.

Bolesławiec, 19 marca 2020

Szanowni Pracownicy,

Z uwagi na pogarszającą się z dnia na dzień sytuację finansową naszej firmy, przejawiającą się głównie możliwością utraty płynności finansowej czyli brakiem gotówki na rachunkach bankowych, co spowodowała epidemia wirusa COVIDF-19

Zarząd zwraca się do wszystkich pracowników ze szczególną prośbą o rozważenie możliwości skorzystania z urlopów bezpłatnych w okresie od 1 do 10 kwietnia 2020 r., a tych pracowników, których sytuacja finansowa na to pozwala, od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

18 marca br. na zebraniu z kierownikami komórek organizacyjnych została przedstawiona Informacja o bieżącej sytuacji finansowej firmy. Ta sytuacja jest dramatyczna, ponieważ ubywa środków pieniężnych z rachunków bankowych w związku z całkowitym zanikiem sprzedaży naszych wyrobów spowodowanych epidemią. Epidemia jest zdarzeniem losowym, nikt nie mógł przewidzieć jej skutków. Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania, zarówno w kierunku bezpieczeństwa załogi jak i w obszarze finansowym, aby utrzymać funkcjonowanie działalności.

Od stycznia odnotowaliśmy spadek zamówień handlowych na rynku eksportowym, a od początku marca również na rynku krajowym. Nasi klienci nie odbierają zamówionego i już wyprodukowanego towaru. Większość hurtowni jest nieczynna.

Odnotowaliśmy gwałtowny spadek sprzedaży w sklepie internetowym oraz w sklepach firmowych. W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy i kiedy powrócą do nas zamówienia. Ryzyko braku płynności finansowej czyli braku gotówki na rachunkach bankowych jest ogromne. Już w maju może brakować środków na wypłatę wynagrodzeń.

Występujemy do naszych dostawców o możliwość odroczenia terminu zapłaty największych płatności. Rząd przygotowuje pakiet osłonowy dla przedsiębiorstw, aby umożliwić firmom częściowe zniwelowanie skutków epidemii. Liczymy bardzo na wsparcie z programu 40-40-20. Stosowne ustawy mają być przyjęte przez Sejm pod koniec przyszłego tygodnia. Analizując propozycje rządu stwierdzamy, że dla naszej firmy mogą być one niewystarczające.

Zarząd rozważa również wprowadzenie postoju zakładu. Ta opcja jest jednak w obecnej sytuacji mniej korzystna dla Spółki, ponieważ przyniesie niewielkie oszczędności.

W poczuciu świadomości sytuacji i odpowiedzialności Zarząd apeluje do pracowników o rozważenie możliwość przejścia na urlopy bezpłatne.

Pracownicy, którzy zdecydują się na urlop bezpłatny stosowne wnioski mogą składać do bezpośrednich przełożonych do 26 marca 2020 r.

Zarząd podkreśla, że jego prośba nie może być w żaden sposób traktowana jako nakaz, a jedynie apel o zrozumienie dramatycznej sytuacji w jakiej znalazła się Spółka a ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe.

Wiesław Ogrodnik, prezes zarządu

Piotr Maliszewski, członek zarządu

Paweł Zwierz z Manufaktury powiedział nam, że na razie jego firma ma zamówienia i pracuje normalnie.

Podobnie jest w Ceramice Artystycznej. Zakład nie przewiduje na razie przestojów lub ograniczeń produkcji.