Jak działa szpital? Co zrobić, gdy jesteś chory na zwykłą chorobę?

Jak działa szpital? Co zrobić, gdy jesteś chory na zwykłą chorobę?
fot. istotne.pl Oddział pediatryczny jest wygaszany. SOR oraz nocna i świąteczna opieka działają normalnie.
istotne.pl szpital powiatowy

Oddział pediatryczny jest wygaszany. Nie ma przyjęć. Ludzie z dziećmi powinni się zgłaszać do szpitali w Lubaniu, Zgorzelcu lub Legnicy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy działa. Tam zgłaszać się należy tylko w ciężkich przypadkach zagrożenia życia. NIE WOLNO tam się zgłaszać, gdy podejrzewamy koronawirusa. Wtedy należy się zgłosić do oddziału zakaźnego (osobny jasny budynek pośrodku terenu szpitala).

Nocna i świąteczna opieka działa. Tam zgłaszamy się z typowymi dolegliwościami, jak do zwykłego lekarza pierwszego kontaktu. Wejście od strony parkingu dla karetek, tuż na lewo od wjazdu na teren szpitala. NIE WOLNO tam się zgłaszać, gdy podejrzewamy koronawirusa. Wtedy należy się zgłosić do oddziału zakaźnego (osobny jasny budynek pośrodku terenu szpitala).

Szpital powiatowy w BolesławcuSzpital powiatowy w Bolesławcufot. istotne.pl
Budynki szpitala powiatowegoBudynki szpitala powiatowegofot. STEFAŃCZYK STUDIO