Pomoc prawna przez internet i telefon

Pomoc prawna przez internet i telefon
fot. Krzysztof Gwizdała W związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie zagrożeniu koronawirusem Covid–19 od 16 marca 2020 r. ulega zmianie praca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
istotne.pl powiat bolesławiecki

Zawieszone zostaje do odwołania świadczenie porad osobiście przez prawników podczas wizyty w punktach na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

Osoba zainteresowana otrzymaniem pomocy będzie zobowiązana przed jej uzyskaniem do przesłania na adres e-mail: [email protected] wniosku o udzielenie pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Pomoc będzie udzielana w godzinach pracy punktów w następujący sposób:

  1. Punkt w Bolesławcu – telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel. 75 612 17 70
    e-mail: [email protected]
  2. Punkt w Nowogrodźcu – telefonicznie: 600 550 597
  3. Punkt w Osiecznicy – telefonicznie: 75 731 21 07, wew. 33
  4. Punkt w Warcie Bolesławieckiej – telefonicznie: 75 730 10 36.

Rejestracja odbywać się będzie telefonicznie w godzinach pracy punktów pod numerami telefonów:

  1. Punkty w Bolesławcu i w Nowogrodźcu: 75 612 17 19
  2. Punkt w Osiecznicy: 75 731 21 07, wew. 33
  3. Punkt w Warcie Bolesławieckiej: 75 730 10 36.

Powiat Bolesławiecki:

Informacja o przywróceniu wizyt w punktach zostanie zamieszczona na stronach internetowych Powiatu Bolesławieckiego oraz Gmin, w których mieszczą się punkty.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji.