Dobra wiadomość! SOR w Bolesławcu wznawia działalność

Dobra wiadomość! SOR w Bolesławcu wznawia działalność
fot. Czytelnik Jest decyzja o zmianie zasad pracy naszego szpitala. Szpitalny Oddział Ratunkowy zostaje częściowo wyłączony z jednostek organizacyjnych dedykowanych do zwalczania epidemii koronawirusa i wznawia swoją działalność.
istotne.pl szpital, sor

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego przekształcającą nasz szpital w Jednoimienny Szpital Zakaźny z ograniczeniem dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu bolesławieckiego.

Niestety pacjenci muszą zdawać sobie sprawę, że wymogi sanitarno-epidemiologiczne ograniczają możliwości pracy oddziału. W oparciu o Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyjmowani będą jedynie pacjenci w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa definiuje to jako stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Stanem takim będzie poważny uraz, objawy dotyczące układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej), nagły wzrost ciśnienia tętniczego, objawy udaru mózgu czy zaburzenia świadomości. Stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego nie będzie drobny uraz – skręcenie stopy, stłuczenie palca czy uraz kolana, nie będzie to także zaostrzenie dolegliwości ze strony choroby przewlekłej.

Pamiętajmy, Szpitalny Oddział Ratunkowy to nie jest poradnia POZ czy chirurgiczna. Pacjentów, którzy nie są w stanie nagłego zagrożenia, mają obowiązek przyjmować placówki w szpitalach ościennych.

– Ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie można od pacjenta wymagać obiektywnej i fachowej oceny stanu swojego zdrowia i ma on pełne prawo być tym stanem zaniepokojony – w przypadku wątpliwości wprowadzamy zasadę stosowaną już w POZ – konsultację telefoniczną z pielęgniarką SOR (tel. 75 738 02 60) – mówi Piotr Lenartowicz, p.o. Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

W przypadku zgłoszenia się trzeba zaakceptować ograniczenia swobody przemieszczania się. Przed wejściem do SOR znajduje się domofon, przez który nawiązuje się kontakt z personelem, można spodziewać się konieczności oczekiwania przed wpuszczeniem do oddziału nawet na dworze. Zaleca się unikanie zbędnej ilości osób towarzyszących pacjentowi, które poza bezwzględną koniecznością nie będą wpuszczane do oddziału.

– Przypominam też o obowiązującym zakazie jakichkolwiek odwiedzin pacjentów na oddziale czy przechodzenia przez teren oddziału w drodze do poradni, wyjścia, itd. Mam nadzieję, że te ograniczenia spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją pacjentów. Podjęte są dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa. Jakiekolwiek naruszenie zasad sanitarno-epidemicznych spowoduje automatyczną i niezależną od nas decyzję o natychmiastowym zamknięciu oddziału, wdrożeniem kwarantanny pacjentów i personelu – co mimo nawet najlepszych chęci – automatycznie zamknie jakikolwiek dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – ostrzega doktor Lenartowicz.