Obniżenie czynszu w Bolesławcu. Chodzi o lokale użytkowe

Obniżenie czynszu w Bolesławcu. Chodzi o lokale użytkowe
fot. UM Bolesławiec 4 maja 2020 r. Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności – z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
istotne.pl um bolesławiec

Na wniosek najemcy istnieje możliwość obniżenia czynszu do 1 zł netto za lokal użytkowy za miesiąc: kwiecień i maj 2020 r. – w przypadku gdy najemca spełni określone w zarządzeniu warunki.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Lokalowo-Czynszowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
Edyta Kęsek – kierownik działu, tel. 75 644 0921 lub 609 288 898
e-mail: e.kesek@mzgm.boleslawiec.pl.

Link: BIP z treścią zarządzenia: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=207445
Formularz
Załącznik.

tekst zlecony