Rusza remont mostu przy ulicy Mostowej

Rusza remont mostu przy ulicy Mostowej
fot. istotne.pl Jeszcze w tym roku rozpocznie się generalny remont mostu przy ulicy Mostowej w Bolesławcu.
istotne.pl most, ul. mostowa, powiat bolesławiecki

– Zakończyliśmy postępowanie przetargowe i wykonawca robót został wyłoniony – mówi starosta Tomasz Gabrysiak. – Koszt tego przedsięwzięcia jest znacząco niższy od pierwotnie planowanego.

Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że wykonawca zaproponował cenę o blisko 500 tys. złotych niższą od tej zaplanowanej w budżecie Powiatu na 2019 rok. – Dzięki temu mamy znaczne oszczędności – dodaje starosta.

Władze powiatu zakładały, że remont pochłonie ok. 3 000 000 zł, z czego – na mocy porozumienia z Gminą Miejską – 750 tys. złotych zadeklarował magistrat, 750 tys. złotych to wkład Powiatu.

Pozostałą kwotę udało się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych. To pieniądze będące w dyspozycji wojewody. – Zgodnie z informacją przekazaną przez wojewodę dolnośląskiego już wiemy, że kwota dofinansowania jest znacznie większa – mówi Tomasz Gabrysiak. – Z 50 procent, o które wnioskowaliśmy, dostaniemy 80 procent, czyli 2 320 000 złotych.

Co będzie robione?

Remont mostu polegać będzie na rozebraniu elementów pomostu, reprofilacji i wykształtowaniu spadków jezdni i chodników przez wykonanie warstwy profilującej płyty pomostowej zaprawami PCC wraz z kapami chodnikowymi, remoncie podpór i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów konstrukcji przęseł.

Zadanie ma potrwać – zgodnie z planem – do końca sierpnia 2020 roku.

tekst zlecony