Powiat: będą komputery dla uczniów

Powiat: będą komputery dla uczniów
fot. Powiat Bolesławiecki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stworzyło szkołom i placówkom oświatowym możliwość prowadzenia nauczania na odległość.
istotne.pl powiat bolesławiecki

Rozporządzenie dało również samorządom możliwość ubiegania się o środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów i szkół.

Powiat Bolesławiecki wnioskował o kwotę 99 861 zł na zakup 31 laptopów i oprogramowania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i obecnie czekamy na podpisanie umowy. Wszystkie szkoły, które zgłosiły zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, otrzymają go już w tym tygodniu.

Po ogłoszeniu zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych od 12 marca 2020 roku Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przeprowadził rozeznanie dotyczące możliwości nauczania na odległość w szkołach i placówkach podległych powiatowi. Z uzyskanych informacji wynika, że istnieją braki w sprzęcie zarówno w jednostkach oświatowych, jak i wśród uczniów, które uniemożliwiają pracę zdalną, kontakt nauczycieli z uczniami. Może to powodować wykluczenie części uczniów z systemu edukacji i narastanie zaległości w nauce.

Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczone na zakup sprzętu dla szkół i uczniów, stanowić będą istotne wsparcie w prowadzeniu pracy zdalnej z uczniami.

Ważne jest jednak jak najszybsze przekazanie sprzętu beneficjentom, aby stworzyć równe warunki wszystkim uczniom oraz zminimalizować efekt ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na czas epidemii.

tekst zlecony