Będzie kanalizacja w gminie Gromadka. Jest ponad 7,3 mln zł dofinansowania

Będzie kanalizacja w gminie Gromadka. Jest ponad 7,3 mln zł dofinansowania
fot. Krzysztof Gwizdała Wartość projektu – według kosztorysu inwestorskiego – wynosi 10 881 931,58 zł.
istotne.pl gmina gromadka

Gmina Gromadka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu infrastrukturalnego „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła – Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap II” w zakresie wykonania sieci kanalizacyjnej w Krzyżowej. Wartość projektu – według kosztorysu inwestorskiego – wynosi 10 881 931,58 zł, a wartość dofinansowania – 7 355 497,79 zł.

– W ramach zadania wykonane zostanie 13,75 km sieci kanalizacji sanitarnej, 1,2 km przyłączy kanalizacyjnych, 4 przepompownie ścieków, zasilanie przepompowni oraz stacji uzdatniania wody przez panele fotowoltaiczne oraz prace towarzyszące – mówi Tomasz Matyjewicz, sekretarz gminnego samorządu.

I dodaje: – Gmina Gromadka planuje realizację zadania w okresie sierpień 2020–październik 2021, a obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych w ramach zadania.

Szczegóły na stronie Gminy Gromadka.