Odwierty w Bolesławcu. Będą dwa bliźniacze mosty na Bobrze

Odwierty w Bolesławcu. Będą dwa bliźniacze mosty na Bobrze
fot. istotne.pl Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji na przebudowę/budowę mostu przez rzekę Bóbr w Bolesławcu – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
istotne.pl inwestycja, most, gddkia

O tym, że będzie miała miejsce „rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Bolesławiec”, informowaliśmy na naszych łamach wielokrotnie.

– W ramach zadania przeprowadzona została już inwentaryzacja przyrodnicza, na podstawie której uzyskana zostanie decyzja środowiskowa. W ostatnich tygodniach wykonywane były odwierty, które pozwolą na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – informuje Magda Szumiata, rzeczniczka wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – W najbliższym czasie prowadzone będą kolejne dokumentacje, takie jak: projekt konstrukcji nawierzchni, badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, projekty budowlane, operat wodnoprawny.

Umowna wartość dokumentacji to 760 140,00 zł brutto.

Co powstanie?

Urzędnicy z GDDKiA:

W ramach inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec” planuje się budowę nowego mostu przez rz. Bóbr (na północ od istniejącego mostu) oraz przebudowę istniejącego mostu.

[...] powstaną równolegle dwa bliźniacze obiekty mostowe, na każdym wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.

Na obu końcach przeprawy mostowej zakłada się wykonanie skrzyżowań z wyspą centralną (tzw. rond turbinowych) o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.

I dodają:

Przy skrzyżowaniu zachodnim powstaną zatoki autobusowe pozwalające na bezpieczne korzystanie z komunikacji zbiorowej przy jednoczesnym usprawnieniu jej funkcjonowania.