Dzień Białej Laski w Bolesławcu

Dzień Białej Laski w Bolesławcu
fot. Powiat Bolesławiecki Członkowie bolesławieckiego koła Polskiego Związku Niewidomych w Bolesławcu obchodzili międzynarodowy Dzień Białej Laski.
istotne.pl zdrowie, powiat bolesławiecki

Na spotkanie zaproszeni byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, które współpracują ze związkiem.

Powiat Bolesławiecki:

Przykładem takiej współpracy jest chociażby usuwanie barier architektonicznych, organizacja spotkań integracyjnych, pomoc finansowa, a w przypadku Powiatu – udział przedstawicieli koła w Powiatowej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim, która ma w kompetencjach m.in. podział środków z PFRON czy opiniowanie wszelkich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Powiatowi urzędnicy dodają:

Poprzez radę osoby niewidome i słabowidzące mogą zgłaszać problemy, które przy wsparciu władz i służb Powiatu są rozwiązywane.

W ostatnim czasie, na wniosek Kazimierza Łętowskiego, prezesa bolesławieckiego koła PZN, oznakowane zostały schody w siedzibie starostwa oraz obniżono krawężniki wzdłuż galerii handlowej przy ul. Wesołej.