Koronawirus a prawo jazdy

Koronawirus a prawo jazdy
fot. MZ Przygotowywane są kolejne zmiany w prawie w związku z pandemią koronawirusa. Tym razem dotyczą m.in. kierowców, motorniczych, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.
istotne.pl koronawirus

W projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, przewiduje się przedłużoną ważność na czas trwania epidemii i do 60 dni od jej ukończenia następujących uprawnień:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy)
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  • świadectwa kierowcy
  • legitymacji instruktora nauki jazdy
  • legitymacji egzaminatora
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)
  • uprawnień do kierowania pojazdami
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne – i będą ważne – także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Po tym czasie w ciągu 60 dni trzeba będzie wykonać lub odnowić wszystkie zaległe badania i szkolenia, a terminy ważności dokumentów przedłużyć.

Ponadto proponuje się zawieszenie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.