Koronawirus: wpływ na podatki. Można pomóc naszemu szpitalowi

Koronawirus: wpływ na podatki. Można pomóc naszemu szpitalowi
fot. Krzysztof Gwizdała Istotnej zmianie ulegają zasady odliczania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września br. na przeciwdziałanie COVID-19.
istotne.pl pieniądze, podatek, koronawirus

Chodzi m.in. o darowizny na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu opracowywanego przez dyrektora właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ-etu. (Czyli można też wesprzeć bolesławiecki szpital powiatowy).

Każda płatnik podatku PIT i CIT będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu):

 • 200% wartości darowizny, jeżeli zostanie przekazana do 30 kwietnia 2020 r.
 • 150% wartości darowizny, w przypadku wpłaty w maju
 • 100% wartości darowizny dla tych, które zostaną przekazane w okresie czerwiec–wrzesień 2020 r.

Dodatkowo od 1 lutego do 31 sierpnia obwiązuje zerowa stawka VAT dla następujących darowizn przekazanych szpitalom ujętym w wykazie:

 • wyrobów medycznych
 • produktów leczniczych oraz substancji czynnych
 • produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących)
 • szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej
 • testów diagnostycznych
 • środków ochrony indywidualnej (wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czapki i rękawice).

Stawka 0% VAT może zostać zastosowana pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, z której musi wynikać, że dostarczone towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19. Natomiast dla darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego a 25 marca 2020 r. wystarczające jest pisemne potwierdzenie przekazania darowizny.

Jakie są korzyści dla podatników?

 • odliczenie darowizn dokonanych przed wejściem w życie ustawy
 • zastosowanie mnożnika wartości darowizny
 • możliwości odliczenie darowizny przez podatników PIT rozliczających się 19-proc. podatkiem liniowym oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać przy obliczaniu zaliczek bieżących – już w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżaw)
 • preferencja przy darowiznach rzeczowych dotyczy także VAT.

Uwaga! Bardzo istotne jest udokumentowanie darowizn pieniężnych. Powinien to być dowód wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego.