Wybory na prezydenta Polski: miasto Bolesławiec nie przekaże Poczcie naszych danych

Wybory na prezydenta Polski: miasto Bolesławiec nie przekaże Poczcie naszych danych
fot. istotne.pl Polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa. Przestępstwem może być także przekazanie spisu wyborców podmiotowi nieuprawnionemu – to opinia prawników karnistów. Urząd Miasta nie podejmie żadnych czynności w związku z mailem od Poczty Polskiej.
istotne.pl wybory, um bolesławiec, poczta polska

Jak wiadomo, w nocy z 22 na 23 kwietnia Poczta Polska rozesłała maila do samorządów w całej Polsce z żądaniem przekazania spisów wyborców. Mail nie był podpisany odpowiednim podpisem kwalifikowanym. Dodatkowo w treści napisano, by dane były przesyłane do Poczty jako niezaszyfrowany plik czyli ze złamaniem procedur bezpieczeństwa.

Wiele samorządów w całej Polsce już zapowiedziało, że nie udostępni danych osobowych. Powód to brak podstawy prawnej do takiego działania.

W sprawie opinię wydała dziś Fundacja Krakowski Instytut Prawa Karnego.

Polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców zawierających dane wszystkich wyborców, celem organizacji wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa. Przestępstwem może być także przekazanie spisu wyborców (informacji chronionych) podmiotowi nieuprawnionemu.

Fundacja Krakowski Instytut Prawa Karnego

Pełną treść opinii możecie przeczytać na stronie https://kipk.pl/dokumenty/opiniaspiswyborcow.pdf

– Urząd Miasta Bolesławiec nie podejmuje w tej sprawie żadnych czynności – powiedziała portalowi istotne.pl Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławca.

Czy popierasz decyzję urzędu miasta?
Tak
84.88 % głosów: 668
Nie
13.85 % głosów: 109
Jest mi to obojętne
1.27 % głosów: 10

Poniżej przedstawiamy treść wiadomości od Poczty Polskiej, jaka wpłynęła do Urzędu Miasta Bolesławca.

Temat: Wybory 2020 – przekazanie danych ze spisu wyborców
Data: Wed, 22 Apr 2020 23:28:52 +0000
Nadawca:  Wybory 2020 <[email protected]>

Do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

Wniosek 

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r., Poczta Polska S. A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku.

Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Dane, o których mowa powyżej powinny zostać przekazane w formie dokumentu(pliku tekstowego o rozszerzeniu txt lub csv, kodowanego w formacie UTF-8), opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem platformy ePUAP, zawierającego następujące dane wyborców znajdujących się w części A spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.):

 1. PESEL (11 znaków wyłącznie cyfry) – dana obowiązkowa,
 2. Kod pocztowy (format: XX-XXX np. 65-001) – dana obowiązkowa,
 3. Miejscowość- dana obowiązkowa,
 4. Dzielnica (jeżeli brak dzielnicy pole pozostaje puste) – dana obowiązkowa,
 5. Ulica (jeżeli brak należy wpisać miejscowość),
 6. Numer domu – dana obowiązkowa,
 7. Numer mieszkania (jeżeli brak pusta wartość),
 8. Imię – dana obowiązkowa,
 9. Drugie imię (jeżeli brak pusta wartość),
 10. Nazwisko- dana obowiązkowa,
 11. Drugie nazwisko (jeżeli brak pusta wartość),
 12. Województwo – dana obowiązkowa,
 13. Powiat – dana obowiązkowa,
 14. Gmina – dana obowiązkowa,
 15. Identyfikator miejscowości (SIMC) – dana nieobowiązkowa,
 16. Identyfikator ulicy (ULIC) – dana nieobowiązkowa,
 17. Identyfikator  gminy (TERC) – dana nieobowiązkowa.

Nazwy miejscowości, dzielnicy i ulicy powinny być zgodne z nazewnictwem stosowanym w bazie TERYT.

Dane wymienione powyżej, w przekazywanym pliku należy umieścić w kolejności wystąpienia w jednym wierszu każda pozycja z polami oddzielonymi znakiem średnika.

Wyżej wymieniony plik powinien zostać skompresowany do pojedynczego pliku w formacie .ZIP lub .RAR lub .GZIP, lub 7ZIP bez hasła.

Przekazywany plik powinien posiadać nazwę składającą się z nazwy gminy i umieszczonego w nawiasach identyfikatora gminy (TERC), spacje zastąpione powinny być znakiem podkreślnika (_).

Ewentualne pytania proszę kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Z wyrazami szacunku,

Poczta Polska