Odnowili nowogrodziecki Rynek

Odnowili nowogrodziecki Rynek
fot. Gmina Nowogrodziec Projekt „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” polegał na odnowieniu zdegradowanej infrastruktury ścisłego miasta Nowogrodziec poprzez kompleksową przebudowę ulicy Rynek i Kościuszki oraz zagospodarowanie zaplecza w obrębie murów obronnych – czytamy na stronie Gminy Nowogrodziec.
istotne.pl rynek, inwestycja, gmina nowogrodziec

Na stronie nowogrodzieckiego samorządu pojawiła się informacja o rewitalizacji Rynku i ulicy Kościuszki w tym mieście. Urzędnicy:

Dostosowano istniejącą infrastrukturę przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawiono estetykę, a przede wszystkim przywrócono funkcje społeczne, kulturalne i rekreacyjne.

Przeprowadzona rewitalizacja przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez szereg komplementarnych działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, techniczną, przestrzenno-funkcjonalną i środowiskową. Dzięki rewitalizacji w obszarze wsparcia zaszły pozytywne zmiany. W sferze społecznej nastąpiła poprawa przede wszystkim pod względem jakości kapitału społecznego. Nastąpiło zwiększenie integracji mieszkańców oraz zwiększył się poziom uczestnictwa w życiu Miasta. Wzrosła ponadto świadomość i więź społeczna oraz odpowiedzialność za najbliższe otoczenie.

I dodają:

Zrewitalizowany obszar znacząco się ożywił, stał się tym samym wizytówką całej gminy i pozwolił przywrócić tej części Miasta jej dawną świetność. W sferze technicznej nastąpiła poprawa w zakresie ładu przestrzennego.

Co m.in. wykonano?

  • wycofano miejsca parkingowe z obrębu wewnętrznego rynku. (To pozwoliło „stworzyć wokół budynku urzędu miejskiego przestrzeń eksponującą jego walory architektoniczne oraz miejsce dla wydarzeń kulturowych i spotkań mieszkańców oraz turystów”)
  • alejowe nasadzenia drzew
  • silniejsze oświetlenie akcentujące elewację
  • rozebrano elementy zagospodarowania terenu, zdemontowano słupy oświetleniowe
  • zbudowano nawierzchnie piesze, jezdne i pieszo-jezdne
  • zbudowano miejsca postojowe, a także schody wejściowych i terenowych.

Samorząd:

Zakres prac obejmował przystosowanie rewitalizowanej powierzchni do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. likwidacji barier architektonicznych w obrębie ciągów pieszych, w obrębie zjazdów z chodników na jezdnię.

Co Wy na to? Jak Wam się podoba nowy nowogrodziecki Rynek? Zapraszamy do dyskusji.

Szczegóły na stronie Gminy Nowogrodziec.