Obwodnica Legnicy coraz bliżej. Ogłoszono przetarg na dokumentację

Obwodnica Legnicy
fot. GDDKiA Obwodnica Legnicy w ciągu DK94, inwestycja ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030, zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie Gminy Legnica i GDDKiA. To wszystko na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r.
istotne.pl 183 droga, gddkia

Reklama

Na Dolnym Śląsku, oprócz obwodnicy Legnicy, w rządowym Programie 100 obwodnic znalazły się również:

  • obwodnica Głogowa w ciągu DK12
  • obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3
  • obwodnica Oławy w ciągu DK94
  • obwodnica Międzyborza w ciągu DK25
  • obwodnica Milicza w ciągu DK15
  • obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46.

Co z legnicką inwestycją?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Obwodnica Legnicy, z uwagi na swój przebieg na terenie miasta Legnica (miasta na prawach powiatu), jak i gminy Legnickie Pole, musi być realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. Za przygotowanie procedury przetargowej odpowiada Gmina Legnica.

W ramach zadania wykonawca prac projektowych zrealizuje:
a) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)
b) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
c) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Prace projektowe dla odcinka o długości około 2,8 km, zlokalizowanego poza granicami miasta Legnica, tj. od ul. Gniewomierskiej do ul. Sikorskiego, sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek w granicach administracyjnych miasta Legnicy – Gmina Legnica.

Termin składania ofert mija 29 lipca 2020 r. Zakończenie opracowania dokumentacji planowane jest w 2024 r.

Co konkretnie zostanie zrobione?

W ramach inwestycji planowana jest:

  • przebudowa odcinka ul. Gniewomierskiej
  • budowa brakującego odcinka obwodnicy GDDKiA Legnicy (od ul. Gniewomierskiej do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Koskowicką wraz z budową wiaduktu nad torami PKP)
  • przebudowa ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Koskowicką do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Drogowcy:

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Legnicy, która pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94, o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum Legnicy.

I dodają:

Stworzenie komfortowego i szybkiego połączenia drogowego pomiędzy A4, S3 i DK94 wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z uwagi na złe warunki przejazdu drogą krajową nr 94 przez Legnicę, w tym przez zabytkowe centrum miasta, budowa brakującego fragmentu obwodnicy (poza obszarem miasta na prawach powiatu) umożliwi właściwe skomunikowanie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów oraz pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców.

Kiedy zakończy się budowa obwodnicy Legnicy?

GDDKiA: – Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i buduj” w latach 2026–2028.

Reklama