Bakterie w wodzie. Jest oświadczenie ZGK w Lubkowie

kran
fot. www.sxc.hu (ArtMast) Poniżej prezentujemy oświadczenie szefa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Radosława Palczewskiego.
istotne.pl 183 sanepid, gmina warta bolesławiecka

Reklama

Oświadczenie:

Odnosząc się Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w z dnia 15 lipca 2020 r. (znak HK511-2-1/MSN/20) w sprawie przydatności wody do spożycia na SUW Raciborowice Górne, Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie informuję, że wymagania dla kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych określone są w części C tabeli 1 poz. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczone do spożycia przez ludzi (DZ.U z 2017. Poz.2294) i wynoszą:

  • liczba bakterii grupy coli – 0jtk/100 ml, ale dopuszcza się pojedyncze bakterie mniej niż 10 jtk, pod warunkiem wykonania badania parametów E.coli i enterokoków oraz wykluczenia ich obecności. Powyższe zostało stwierdzone również w przedmiotowej decyzji sanepidu. W badaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykazano (tylko) 8 jtk/100 ml bakterii grupy coli, przy czym nieobecne były enterokoi i bakterie Eschericha coli.

Niezależnie od powyższych działań PPIS w Bolesławcu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie już 8 lipca br. wstrzymał podawanie wody z SUW w Raciborowicach, rozpoczynając płukanie instalacji. W dniu 13 lipca zostały zrobione badania wody na ujęciu w Raciborowicach, które nie wykazały bakterii z grupy coli w SUW Raciborowice Górne. W dalszym ciągu ZGK w Lubkowie prowadzi działania naprawcze.

Mając na uwadze powyższe, Zakład Gospodarki Komunalne w Lubkowie – stosując się do przedmiotowej decyzji PPIS z dnia 15.07.2020 r. – prosi mieszkańców Raciborowic Górnych o zachowanie niezbędnej w danych okolicznościach ostrożności i przegotowywanie wody przed spożyciem, stosowanej do posiłków, mycia i spożywania owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków.


Z poważaniem
Radosław Palczewski
Prezes ZGK w Lubkowie sp. z o.o.

Reklama