Ważna informacja dla przedsiębiorców

Ważna informacja dla przedsiębiorców
fot. UMWD Informacja o ponownym uruchomieniu naboru wniosków dot. wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19.
istotne.pl przedsiębiorczość, umwd, koronawirus

Od 20 lipca od godz. 8.00 przedsiębiorcy będą mogli składać swoje wnioski o wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19. Nabór wniosków potrwa do 22 lipca do godz.15.00 lub do momentu wykorzystania 150% alokacji przewidzianej dla naboru.

Informacje o szczegółach konkursu można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: http://www.dip.dolnyslask.pl/. Dostępny jest tam również krótki film instruktażowy, wyjaśniający, jak poprawnie wypełnić wniosek.

Plansza dot. dofinansowania z UMWDPlansza dot. dofinansowania z UMWDfot. UMWD

tekst zlecony