Różnorodnie, barwnie i europejsko w Bolesławcu

Różnorodnie, barwnie i europejsko w Bolesławcu
fot. BOK – MCC Bolesławiec po 1945 roku był miejscem, gdzie zamieszkali ze sobą Polacy przybyli z różnych zakątków Europy: z Bałkanów: Bośni i Chorwacji, z Francji i ze Lwowa na Ukrainie. Na tegorocznych Dniach Bolesławca podkreślana jest nasza umiejętność bycia razem.
istotne.pl dni bolesławca

Barwny korowód przeszedł bolesławieckiego rynku pod scenę na placu Piłsudskiego. Szli w nim bolesławianie: zespoły ludowe, koła gospodyń, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych, byli też słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przybyłych pod scenę witał prezydent miasta Piotr Roman i zaproszeni goście z miast partnerskich.