Prezydent Piotr Roman z absolutorium i wotum zaufania

Prezydent Piotr Roman z absolutorium i wotum zaufania
fot. Polska Fair Play Radni Impulsu Miasta oraz Prawa i Sprawiedliwości zgodnie wstrzymali się od głosu ws. wotum zaufania dla włodarza Bolesławca.
istotne.pl piotr roman, absolutorium, sesja rm

Trwa sesja absolutoryjna Rady Miasta Bolesławiec. Jednym z punktów czerwcowego posiedzenia tego gremium było głosowanie nad projektami uchwał w sprawie „udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania”, a także w sprawie „zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok” i ws. „udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok”.

W tym pierwszym przypadku wynik głosowania był następujący: czternastu radnych za. 7 rajców (kluby Impulsu Miasta oraz Prawa i Sprawiedliwości) wstrzymało się od głosu.

W wypadku uchwał związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i z udzieleniem absolutorium Piotrowi Romanowi wynik głosowania był jednak inny. Aż 17 radnych (w tym rajcy PiS-u) głosowało za. Jedynie czworo samorządowców z IM wstrzymało się od głosu.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.