Jest praca w policji

Jest praca w policji
fot. MZ Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego inspektora Podzespołu Łączności i Informatyki Zespołu Wspomagającego.
istotne.pl policja, praca

Bolesławiecka komenda policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego inspektora Podzespołu Łączności i Informatyki Zespołu Wspomagającego:

 • liczba lub wymiar etatu: 1
 • miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
  59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 20
 • wykształcenie: średnie.

Główne obowiązki:

 • administrowanie i zarządzanie sprzętem informatycznym będącym na wyposażeniu KPP i podległych jednostkach w sposób zapewniający jego właściwe funkcjonowanie (urządzenia sieciowe, serwery, terminale, UKSP, stacje dostępowe, zestawy PC, drukarki)
 • rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemów informatycznych w Komendzie i jednostkach podległych
 • szkolenie użytkowników systemów informatycznych w Komendzie i jednostkach podległych wykonywanie bieżących napraw serwisowych sprzętu informatycznego, kwalifikowanie sprzętu do napraw w punktach serwisowych oraz okresowe zabezpieczanie danych
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony eksploatowanych systemów łączności oraz środków szyfrowo-kodowych
 • likwidowanie uszkodzeń występujących w instalacjach wewnętrznych użytkowanych w Komendzie i jednostkach podległych
 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych KPP w Bolesławcu w zakresie sprzętu informatycznego, wydawanie materiałów eksploatacyjnych
 • pełnienie funkcji lokalnego administratora Technicznego Systemu Niejawnego Policji (SNP) dla modułu Krajowego Centrum Informacji Krajowej (KCIK) i modułu Policyjnego Systemu Informacyjnego (PSI), szyfratora K-2 Lite oraz administratora sieci LAN Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) w Komendzie.

Warunki pracy:

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
 • praca jednozmianowa wykonywana w godzinach 7.30-15.30
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • praca w siedzibie urzędu, wymaga przemieszczania między piętrami i jednostkami podległymi
 • stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe
 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, brak podjazdu odpowiedniej szerokości drzwi i toalety).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze łączności i informatyki
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.

Szczegółowe informacje na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.