Powiat: Zmiana organizacji pracy urzędu i 2 mln zł na szpital

Powiat: Zmiana organizacji pracy urzędu i 2 mln zł na szpital
fot. Powiat Bolesławiecki Otrzymaliśmy właśnie dwie ważne informacje ze Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
istotne.pl powiat bolesławiecki

Starosta Bolesławiecki:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu od dnia 12 marca 2020 r. następuje zmiana w zakresie obsługi klientów urzędu. Wszystkie sprawy będziecie mogli Państwo załatwić na podstawie pisemnych wniosków składanych wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta (wejście do budynku A). O załatwieniu Waszej sprawy zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, a dokumenty będą do odbioru również w Biurze Obsługi Interesanta. Z uwagi na konieczność czasowego wyłączenia korzystania z terminali płatniczych, do dokumentacji sprawy należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu dołożą wszelkich starań, by Państwa sprawy załatwiane były bez zbędnej zwłoki.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego:

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego informuje o podjęciu Uchwały w sprawie przyjęcia przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego środków w kwocie blisko 2 mln złotych z przeznaczeniem na finansowanie zadań, związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-2, zwanej COVID-19 (koronawirus). Środki te zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia w tym respiratorów.