Ulewa-20. Ogniowy sprawdzian artylerzystów

Ulewa-20. Ogniowy sprawdzian artylerzystów
fot. mjr Kwieciński, st. szer. Bagłaj W dniach 10–11 marca artylerzyści 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23 pa realizowali zadania ogniowe na pasie taktycznym OSPWL Żagań: kierunek Świętoszów. Trening Kierowania Ogniem dywizjonu umożliwił sprawdzenie działania funkcyjnych w warunkach dzienno-nocnych.
istotne.pl wojsko, 23śpa

23 Śląski Pułk Artylerii:

Celem treningu było doskonalenie umiejętności obsady PKOD dywizjonu w wykonywaniu przedsięwzięć wchodzących w zakres przygotowania oraz organizacji kierowania ogniem, a także zgrywanie baterii artylerii rakietowej w zakresie wykonywania zadań ogniowych amunicją bojową.

Podczas TKO baterie 3 dywizjonu artylerii rakietowej (122 mm WR-40 Langusta) realizowały zadania z zakrytych stanowisk ogniowych w dzień i w nocy. Ponadto zgrywano system rozpoznania przy wykorzystaniu RZRZ LIWIEC oraz BSP FLY EYE. Siły i środki rozpoznania realizowały zadania obsługiwania strzelania, w tym kontroli dokładności ognia.

W składzie ćwiczącego dywizjonu zadania ogniowe wykonywali również żołnierze rezerwy odbywający ćwiczenia krótkotrwałe. Trzecią baterię artylerii rakietowej, wyposażoną w 122-mm wyrzutnie RM-70. stanowili żołnierze rezerwy.

Doskonalący Trening Kierowania Ogniem pk. Ulewa-20 pozwolił dowódcy dywizjonu ocenić i sprawdzić poziom utrzymania zdolności bojowej, skuteczność działań pododdziału, a także wyciągnąć wnioski co do dalszego szkolenia.