Starostwo od poniedziałku czynne via internet

Starostwo od poniedziałku czynne via internet
fot. Powiat Bolesławiecki Od poniedziałku 16 marca obsługa klientów urzędu będzie odbywała się przede wszystkim przez internet, drogą elektroniczną i telefoniczną – czytamy na stronie Powiatu Bolesławieckiego.
istotne.pl powiat bolesławiecki

Powiatowi urzędnicy:

Ze względu na konieczność przeprowadzenia zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu dezynfekcji urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem Biura Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu w dniu 13 marca 2020 r. (piątek) będzie zamknięte. Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z urzędem telefonicznie pod numerami telefonu: 75 612 17 00 oraz 75 612 17 02 oraz za pośrednictwem internetu, w szczególności elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

I dodają:

Klienci Starostwa będą mieli możliwość osobistego kontaktu z urzędnikami tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i szczególnie skomplikowanych. Jeśli zajdzie taka konieczność, urzędnicy będą umawiali się telefonicznie na określone godziny – chodzi o bezpieczeństwo pracowników, ale i mieszkańców, których chcemy zachęcić do pozostania w swoich mieszkaniach, miejscach pracy, nie zwiększając zagrożenia.