materiał promocyjny

Stypendia i nagrody Starosty Bolesławieckiego za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia

Plansza
fot. Powiat Bolesławiecki Termin składania wniosków został przedłużony do końca sierpnia.
istotne.pl 183 nagroda, powiat bolesławiecki

Reklama

W związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć szkolnych oraz możliwością składania wniosków o stypendium/nagrodę Starosty Bolesławieckiego za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 uprzejmie informujemy, że w kontekście nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej oraz zdalnego nauczania, termin składania wniosków został przedłużony do 31 sierpnia 2020 roku.

Przypominamy jednocześnie, że nadal obowiązuje dotychczasowa uchwała nr XXXVII/236/17 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu bolesławieckiego oraz załącznik do tej uchwały (wniosek).

Do wniosku należy również dołączyć – podpisane przez pełnoletniego kandydata – oświadczenie, tj. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Klauzula RODO). W przypadku kandydata niepełnoletniego oświadczenie musi zostać podpisane przez opiekuna prawnego.

Reklama