Przebudowy i modernizacje w Powiecie Bolesławieckim

Przebudowy i modernizacje w Powiecie Bolesławieckim
fot. Powiat Bolesławiecki Inwestycje drogowe to jedne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki. Każdego roku, dzięki środkom finansowym pozyskanym głównie z Funduszu Dróg Samorządowych, przy partycypacji gminnych budżetów, możliwa jest sukcesywna przebudowa i modernizacja dróg powiatowych, co wiąże się ze znaczącą poprawą stanu bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
istotne.pl inwestycja, droga, powiat bolesławiecki

W tym roku planowana jest realizacja 5 inwestycji drogowych. Część zadań znajduje się w fazie podpisywania umów z wykonawcami wyłonionymi w ramach przeprowadzonych przetargów: chodnik w Żeliszowie, droga relacji Bolesławiec – Bożejowice – Ocice – Gościszów – Mściszów, droga Bolesławiec – Stare Jaroszowice, droga w miejscowości Wierzbowa oraz droga z Warty Bolesławieckiej do Wartowic.

Na realizację trzech zadań udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja stanowi aż 80% kosztów inwestycji. Są to drogi relacji Bolesławiec – Bożejowice – Ocice – Gościszów – Mściszów oraz droga pomiędzy Bolesławcem a Starymi Jaroszowicami. Pozostałe 20% kosztów stanowią środki pochodzące z budżetów Gminy Miejskiej Bolesławiec, Gminy Bolesławiec oraz Powiatu Bolesławieckiego. W kosztach przebudowy drogi w miejscowości Wierzbowa – oprócz Funduszu Dróg Samorządowych i Powiatu Bolesławieckiego – udział ma Gmina Gromadka.

Przebudowa drogi z Warty Bolesławieckiej do Wartowic sfinansowana zostanie ze środków Gminy Warta Bolesławiecka oraz Powiatu Bolesławieckiego. Budowa chodnika w Żeliszowie to kontynuacja działań rozpoczętych w 2019 roku. Po zrealizowaniu tegorocznej inwestycji do wybudowania pozostanie jeszcze ok. 650 m chodnika na terenie wsi. Zadanie będzie sfinansowane w całości ze środków Gminy Bolesławiec.

Wszystkie zdania mają zakończyć się w tym roku.

tekst zlecony