A18 dociera do Golnic. Jest przetarg na ostatni odcinek

A18 dociera do Golnic. Jest przetarg na ostatni odcinek
fot. GDDKiA Otwarcie ofert nastąpi na początku sierpnia. Inwestycja ma potrwać ponad dwa lata.
istotne.pl a18, gddkia

Zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na inwestycję „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533”.

Ostatni odcinek, który oczekuje na wybór wykonawcy, zaczyna się na granicy województwa lubuskiego (przed węzłem Luboszów – zjazd na Osiecznicę i Świętoszów) i kończy na węźle drogowym Golnice (DW 297 Bolesławiec – Szprotawa – Nowa Sól). To oznacza, że na całą prawą jezdnię DK18 z Olszyny do Golnic albo już podpisano umowy (odcinek nr 1 i 2), albo ogłoszono przetargi (odcinek nr 3 i 4).

Otwarcie ofert nastąpi na początku sierpnia. Inwestycja ma potrwać ponad dwa lata (z przerwami w zimie).

GDDKiA o inwestycji

Jakie zadania będzie miał wykonawca?

Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,50 m i budowę nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi przebudowa dwóch węzłów (Luboszów i Golnice), a także budowa pasów włączania i wyłączania wjazdów i wyjazdów do MOP Świętoszów Południe. Przewidujemy również wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Termin realizacji zadania

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

Cel przedmiotu zamówienia

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy oraz dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
  • od km 11,86 (kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
  • od km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – trwa procedura przetargowa
  • granica województwa – węzeł Golnice – trwa procedura przetargowa.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław.

W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.