Wznowienie przyjęć w szpitalu powiatowym w Bolesławcu! Wraca SOR

Wznowienie przyjęć w szpitalu powiatowym w Bolesławcu! Wraca SOR
fot. istotne.pl Wznawiają działalność oddziały szpitalne: chorób wewnętrznych, pododdział neurologiczny, oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej, oddział chirurgii urazowo-ortopedyczny, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy.
istotne.pl szpital powiatowy

Jak informuje Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu:

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.06.2020 r. [...], znoszącą nałożony na Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dnia 15.03.2020 nakaz przyjmowania jedynie chorych z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia koronawirusowego [...], informujemy, iż od dnia 1.07.2020 r. wznawiają działalność oddziały szpitalne: chorób wewnętrznych, pododdział neurologiczny, oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej, oddział chirurgii urazowo-ortopedyczny, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy.

Szpital dodaje:

Ponadto informujemy, iż do oddziałów zakaźnych ZOZ w Bolesławcu przyjmowani będą jedynie chorzy z potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2. Każdy pacjent zgłaszający się do planowej diagnostyki i leczenia musi posiadać aktualny wynik badania RT- PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 (wynik jest ważny 48 godz. przed planowaną datą hospitalizacji lub badania diagnostycznego).

Wymaz można wykonać w szpitalnym punkcie pobrań znajdującym się w obrębie SOR.