Podwyżki dla nauczycieli od... września. Więcej kasy w rezerwie

Podwyżki dla nauczycieli od... września. Więcej kasy w rezerwie
fot. Krzysztof Gwizdała Nie będzie podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia; będzie za to więcej pieniędzy w rezerwie subwencji oświatowej – informuje samorządowy serwis Polskiej Agencji Prasowej.
istotne.pl pieniądze, pis

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. PAP:

W tzw. ustawie okołobudżetowej znajdą się dwie poprawki zaproponowane przez Senat.

Na co zgodzili się posłowie?

  • rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej ma być zwiększona o 50 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa
  • zwiększone zostaną środki na nagrody dla nauczycieli.

PAP dodaje:

Posłowie nie zgodzili się natomiast na propozycję Senatu, by wrześniowa podwyżka była wypłacana z wyrównaniem od stycznia. Nie będzie też przyśpieszenia w odmrożeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Będzie on ustalany w oparciu o kwotę bazową ze stycznia 2018 r. i wyniesie 3028,21 zł.

Szczegóły w samorządowym serwisie Polskiej Agencji Prasowej.