Będą dwie nowe Zasłużone dla Miasta Bolesławiec

Będą dwie nowe Zasłużone dla Miasta Bolesławiec
fot. istotne.pl Rajcy na lutowej sesji najprawdopodobniej podejmą kolejne dwie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.
istotne.pl um bolesławiec

W programie lutowego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec znajdzie się m.in. głosowanie nad dwiema uchwałami w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”. Wynik głosowania w obu przypadkach wydaje się już przesądzony, chodzi bowiem o:

  • Władysławę Kotlarek
    Od wielu lat związana jest z Bolesławieckim Klubem Amazonek, który powstał, by pomagać i wspierać osoby dotknięte chorobami onkologicznymi z terenu miasta i powiatu bolesławieckiego, bez względu na płeć i rodzaj schorzenia. Od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Klubu, aktywnie działając na rzecz równouprawnienia osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Bolesławiecki Klub Amazonek pod kierownictwem Pani Władysławy Kotlarek prowadzi rehabilitację fizyczną i psychologiczną, a także organizuje akcje edukacyjne w ramach profilaktyki raka piersi. Pani Władysława Kotlarek co roku organizuje Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem. W 2016 r. czynnie zaangażowała się w organizację jubileuszu 20-lecia Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Działalność Pani Władysławy Kotlarek doceniana jest na wielu płaszczyznach przez instytucje o różnym szczeblu i zasięgu. W październiku 2012 r. podczas konferencji „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku” z rąk Prezydenta Miasta Piotra Romana odebrała nagrodę za promowanie aktywności kobiet. W czerwcu 2016 r. uhonorowana została przez Federację Stowarzyszeń Amazonki odznaczeniem „Rubinowy Łuk Amazonki” za działalność na rzecz Bolesławieckiego Klubu Amazonek i miejscowego środowiska kobiet dotkniętych rakiem piersi. We wrześniu 2016 r. Kapituła Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek wyróżniła Panią Władysławę Kotlarek czynnie działającą w różnych obszarach życia społecznego, a w grudniu 2016 r. Pani Władysława Kotlarek zajęła III miejsce w kategorii „Osobowość” w Plebiscycie Gospodarczym „Kobiece twarze – Women’s Faces”. W plebiscycie tym nagradzane były m.in. kobiety, które stanowią przykład i wzór do naśladowania dla innych. W uznaniu szczególnych zasług Prezydent Miasta Piotr Roman przyznał Pani Władysławie Kotlarek Nagrodę Honorową za promocję miasta w 2016 r.
  • Eugenię Wolską
    Emerytowana nauczycielka I LO w Bolesławcu, w 2003 r. założyła Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”, Prezesem którego jest do dzisiaj. Celem Klubu jest przede wszystkim walka z wykluczeniem z życia publicznego osób starszych, chorych i biednych. W latach 2011–2013 pełniła funkcję Przewodniczącej Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Bolesławiec, a w latach 2015–2019 – Przewodniczącej Bolesławieckiej Rady Seniorów. Doświadczenie, jakie posiada Pani Eugenia Wolska w pracy społecznej, pozwoliły jej skutecznie rozwiązywać problemy nurtujące społeczność osób starszych oraz nawiązywać współpracę w Międzynarodowych Spotkaniach Seniorów w Polsce, Niemczech i Czechach organizowanych przez Stowarzyszenie „Pogranicze”. Wielokrotnie organizowała wycieczki dla seniorów do niemieckich i czeskich miast partnerskich szlakiem VIA Fabrilis i Via Regia. W styczniu każdego roku Pani Eugenia Wolska, jako Prezes „Carpe Diem”, organizuje spotkanie integracyjne dla seniorów „Misterium Chleba”, w którym uczestniczą organizacje działające na rzecz polepszenia jakości życia osób starszych. Jest także pomysłodawczynią konkursu literackiego „Zatrzymać w czasie”, mającego na celu budowanie relacji międzypokoleniowych oraz zachęcenie dzieci i młodzież do poznania korzeni i losów swoich dziadków. Pani Eugenia Wolska dwukrotnie otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta – za 2009 r. w dziedzinie kultury i za 2012 r. w dziedzinie społecznej. Ponadto jest odznaczona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.