Dziś będą eliminować trucicieli z ruchu drogowego

Dziś będą eliminować trucicieli z ruchu drogowego
fot. pixabay.com (webandi) 19 lutego w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne „Smog”.
istotne.pl policja, smog

Komenda Główna Policji:

Nadrzędnym celem działań będzie eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Niemniej policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Mundurowi dodają:

Działania ukierunkowane będą na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

Policjant – w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego – jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

Akcja będzie miała również charakter informacyjno-edukacyjny. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

KGP dopowiada:

Pamiętajmy, że poruszając się sprawnymi technicznie pojazdami, dbamy o dobrą jakość powietrza.