Podarujmy dzieciom szansę na bezpieczne życie

Podarujmy dzieciom szansę na bezpieczne życie
fot. Powiat Bolesławiecki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia dla kandydatów chcących pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka.
istotne.pl pcpr bolesławiec, powiat bolesławiecki

Program skierowany jest na pomoc dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki w biologicznych rodzinach. Szkolenia dla osób czujących się na siłach, aby podjąć się tej odpowiedzialnej, ale jakże satysfakcjonującej misji, rozpoczną się na przełomie września i października, a zakończą w grudniu 2020 roku.

Rodziną zastępczą mogą być osoby spokrewnione z dzieckiem, np. dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Rodziny niezawodowe to np. wujostwo, kuzynostwo lub osoby wcześniej obce dziecku. Rodziny zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem, dzielą się na rodziny specjalistyczne, w których umieszczane są maluchy z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, niedostosowane społecznie, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji. W takiej rodzinie – w jednym czasie – przebywać może nie więcej niż troje dzieci.

Pilnie poszukiwani są chętni do prowadzenia pogotowia rodzinnego. W pogotowiu umieszczane jest nie więcej niż troje dzieci, do czasu uregulowania ich sytuacji życiowej, nie dłużej niż na osiem miesięcy.

Rodzinne domy dziecka sprawują opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż ośmioro podopiecznych, do czasu ewentualnego powrotu dziecka do rodziny biologicznej, usamodzielnienia się bądź adopcji.

Trzeba pamiętać, że każda forma opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą mieszkać z własnymi rodzinami, to wielka odpowiedzialność i praca na cały etat. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bardzo intensywnie przygotowuje potencjalnych „rodziców” do przyjęcia dzieci pod swój dach. Służy m.in. pomocą psychologiczną, psychiatryczną, pedagogiczną, prawną, nie tylko podczas szkoleń, ale przez cały czas pobytu dzieci w rodzinach.

Kto może podjąć się opieki nad dziećmi, jakie warunki musi spełnić, jakie wynagrodzenie przynależne jest w trakcie pełnienia misji wychowawczej?

Wyczerpujące informacje znajdują się na stronie PCPR, można je uzyskać również pod tym adresem: [email protected].

Jednak najcenniejszy jest osobisty kontakt ze specjalistami w siedzibie centrum przy pl. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu, tel. 75 612 17 82, 75 612 17 88, 75 612 17 89.

tekst zlecony