Dla szukających i znalazców: biuro rzeczy znalezionych

Dla szukających i znalazców: biuro rzeczy znalezionych
fot. Powiat Bolesławiecki Osobom, które szukają zaginionych rzeczy albo znaleźli cudze przedmioty, pomocą służy działające w siedzibie starostwa powiatowego przy ul. Armii Krajowej 12 biuro rzeczy znalezionych.
istotne.pl powiat bolesławiecki

Biuro przyjmuje rzeczy od znalazców – przedmioty, których wartość przekracza 100 zł. Najwięcej jest rowerów (wiele z nich bardzo cennych); telefonów; portfeli, często z gotówką; aparatów fotograficznych; kluczy do mieszkań i samochodów; elektronarzędzi. Dokumenty – np. dowody osobiste, paszporty – biuro przekazuje organowi, który je wydał: staroście, prezydentowi, wójtowi.

Jak odebrać swoją rzecz?

Należy ją dokładnie opisać, podając pracownikowi biura jak najwięcej szczegółów koniecznych do identyfikacji. Bardzo przydatne są faktury czy paragony potwierdzające zakup, karty gwarancyjne itp.

Pracownicy biura rzeczy znalezionych – o ile przedmioty uda się zidentyfikować – również poszukują ich właścicieli. Natomiast spis rzeczy znajduje się na tablicy informacyjnej oraz w pok. 301 w budynku przy ul. Armii Krajowej 12, tel. 75 612 17 51. I w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiatboleslawiecki.pl.

Należy pamiętać, że w przypadku znalezienia przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, np. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, trzeba natychmiast wezwać policję i dokładnie określić, gdzie się znajdują.

Wszelkie informacje na temat działalności biura rzeczy znalezionych: https://bip.powiatboleslawiecki.pl/cms/14202/biuro_rzeczy_znalezionych.

tekst zlecony