Na jakie inwestycje Powiat wyda pieniądze w tym roku

Na jakie inwestycje Powiat wyda pieniądze w tym roku
fot. istotne.pl Przeanalizowaliśmy plan zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu zawierający wydatki inwestycyjne.
istotne.pl powiat bolesławiecki

W tym roku planowane są wydatki w wysokości około 12,7 mln zł. 2/3 tej kwoty, czyli nieco ponad 8 mln zł, ma zostać przeznaczone na infrastrukturę drogową.

Jakie są główne inwestycje Powiatu?

  • przebudowa drogi powiatowej nr 2273D na odcinkach Bolesławiec–Bożejowice, Ocice–Gościszów, Gościszów–Mściszów – ponad 2,5 mln zł
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2280D Bolesławiec–Stare Jaroszowice – 2,3 mln zł
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2272D w Wierzbowej – 0,75 mln zł
  • budowa chodnika w miejscowości Żeliszów – 1 mln zł.

Ponadto ma zostać wybrany inżynier kontraktu inwestycji, za sprawą której wybudowane zostaną drogi dojazdowe do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z dwoma mostami na rzece Bóbr i skrzyżowaniami z drogą wojewódzką 297 (skrzyżowania w rejonie Trzebienia i Kozłowa).

Co to oznacza?

Jest realna szansa, że pojazdy m.in. US Army nie będą już rozjeżdżać powiatowych i gminnych dróg.

Co z wydatkami na szkoły?

Prawie jedną czwartą wspomnianych wydatków pochłoną szkoły:

  • budynek Zespołu Szkół Elektronicznych – za 1,5 mln poprawione zostaną warunki techniczne ewakuacji oraz warunki sanitarne w pomieszczeniach przyziemia
  • budynek I Liceum Ogólnokształcącego – likwidację skutków działania wilgoci: 1,34 mln
  • zakup sprzętu komputerowego – 100 tys złotych.