Ulice Bazaltowa i Zabobrze gotowe

Ulice Bazaltowa i Zabobrze gotowe
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu zakończyły się prace przy budowie ul. Bazaltowej i ul. Zabobrze. Wykonawcą prac jest firma transportowo-budowlana z miejscowości Radostów Dolny koło Lubania.
istotne.pl um bolesławiec, ul. zabobrze, ul. bazaltowa

Przy ul. Bazaltowej powstał ciąg pieszo-jezdny. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej, ścieku przykrawężnikowego i dojść do posesji z kostki brukowej. W ramach prac wykonano również zjazdy z kostki, krawężniki najazdowe i drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Przebudowana została studnia kanalizacyjna. Koszt realizacji zadania wyniósł 160 188 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Przy ul. Zaborze wybudowano ciąg pieszo-jezdny. Magistraccy urzędnicy:

Inwestycja przy ul. Zabobrze dotyczy odcinka od końca nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi przy pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Bazaltową. Podstawy zakres robót obejmował m.in. budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, ścieku przykrawężnikowego i dojść do posesji z kostki brukowej.

W ramach prac wykonano zjazdy z kostki, krawężniki najazdowe i drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie obejmowało również przesunięcie studni ściekowych oraz regulację studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 256 123 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

I dodają:

Inwestycja przy ul. Bazaltowej i ul. Zabobrze poprzedzona została wykonaniem w latach 2012–2019 odwodnienia i oświetlenia tych dróg.