Przebudują drogę z Bolesławca do Mściszowa

Droga Bolesławiec – Mściszów
fot. Powiat Bolesławiecki Już wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi relacji Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów. Inwestycja zostanie sfinansowana w 80% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Bolesławieckiego, Gminy Bolesławiec i Gminy Miejskiej Bolesławiec.
istotne.pl 183 droga, powiat bolesławiecki

Reklama

Powiat Bolesławiecki:

Inwestycje drogowe to jedne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki. Każdego roku, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych, przy partycypacji gminnych budżetów, możliwa jest sukcesywna przebudowa i modernizacja dróg powiatowych. Jedną z kilku takich inwestycji będzie przebudowa drogi relacji Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów, co wiąże się ze znaczącą poprawą stanu bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Zadanie obejmować będzie 3 odcinki drogi. Przebudowany zostanie odcinek drogi od ulicy Lubańskiej do Bożejowic (o długości 1170 m). Prace obejmą remont jezdni, ułożenie nowej nawierzchni, remont chodników, przepustów, studzienek i oczyszczenie poboczy.

Drugi odcinek to remont drogi relacji Ocice – Gościszów, polegał on będzie na frezowaniu starej nawierzchni i ułożeniu nowej oraz odwodnieniu na odcinku o długości 1690 m.

Prace nad ostatnim odcinkiem będą polegać na przebudowie drogi relacji Gościszów – Mściszów o długości 1100 m.

Powiatowi urzędnicy:

Kosztorysowa wartość inwestycji wynosiła 2 885 960 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zaproponował kwotę 1 592 233 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest jesienią 2020 r.

Reklama