materiał promocyjny

Liczba pogryzień przez psy ciągle wysoka. Jest apel mundurowych

Pies
fot. Nick Bolton on Unsplash Bolesławieccy strażnicy miejscy przypominają właścicielom czworonogów o obowiązkach.
istotne.pl 183 policja, sm bolesławiec, pies

Reklama

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina:

Właściciel czworonoga ma wiele obowiązków. Wśród nich jednym bardzo istotnym, mającym wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, jest obowiązek zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, określony w art. 77 Kodeksu wykroczeń. Niespełna 2 lata temu ustawodawca, zauważając ogromne zagrożenie związane z niewywiązywaniem się przez właścicieli z tego obowiązku, zaostrzył sankcje karne w tym zakresie, nie tylko zwiększając maksymalną kwotę grzywny z 250 zł do 1 000 zł, ale również – obok kary grzywny i nagany – dopuszczono także zastosowanie kary ograniczenia wolności za przedmiotowe wykroczenie.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż ilość pogryzień ludzi przez psy, niestety, co roku kształtuje się na tym samym poziomie. Niewątpliwie zwykłymi środkami ostrożności przy trzymaniu zwierząt są właśnie smycz czy kaganiec. Problem wyprowadzania psów przez właścicieli bez zachowania powyższych zasad jest cały czas aktualny i bolesławieccy strażnicy miejscy będą nadal reagować i wyciągać surowe sankcje karne wobec nieodpowiedzialnych właścicieli czworonogów, którzy decydują się na wyprowadzanie psów z naruszeniem powyższego przepisu, tj. bez smyczy, kagańca lub bez żadnej opieki.

Takim lekceważącym zachowaniem właściciele psów stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych ludzi. Niestety, często słyszymy o tragicznych pogryzieniach bezbronnych dzieci, które atakowane są przez niedopilnowane przez dorosłych zwierzęta. Przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, możemy z pewnością takich zdarzeń uniknąć, a to przecież tak niewiele: smycz, kaganiec.

Strażnicy miejscy:

Przypominamy! Bądź odpowiedzialnym właścicielem!

Art. 77 § 1 Kto nie zachowuje zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2 Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Art. 78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Art. 108 Kto szczuje psem człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Obok przepisów Kodeksu wykroczeń właściciele zwierząt zobowiązani są także do sprzątania po nich, co jednoznacznie wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, tym samym niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie, za które strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Mundurowi dodają:

Często bagatelizowany obowiązek, niestety, stanowi również ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwłaszcza małych dzieci, które mogą natknąć się na psią kupę, bawiąc się na podwórku. Jak się okazuje, podczas prowadzonej służby patrolowej obecność strażnika miejskiego wywołuje odruch nerwowego szukania woreczka, chusteczki czy czegokolwiek, czym można uprzątnąć psią kupkę. Świadczy to o świadomości jaki obowiązek ciąży na właścicielu czworonoga, zatem apelujemy: Psia kupa do kosza! – pies po sobie nie posprząta.

Każde naruszenie powyższych przepisów należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Bolesławcu (75 644 79 90) lub na Policję (numer alarmowy 112).

Reklama