UM Bolesławiec: informacja dotycząca zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

UM Bolesławiec: informacja dotycząca zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
fot. UM Bolesławiec Uprzejmie informujemy, że obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują żadnych odstępstw (zwolnień) od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
istotne.pl um bolesławiec

W związku z powyższym przypominamy, że do dnia 31 maja 2020 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Obowiązek ten wynika z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Brak wniesienia opłaty raty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia będzie można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 3).

Opłatę należy wnieść na konto: 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

tekst zlecony