Jest problem ze śmieciami w Nowogrodźcu? „Nikt chyba tego nie kontroluje albo gmina oszczędza”

Jest problem ze śmieciami w Nowogrodźcu? „Nikt chyba tego nie kontroluje albo gmina oszczędza”
fot. Czytelnik O poruszenie tematu poprosił nas Czytelnik.
istotne.pl nowogrodziec, robert relich, śmieci

W mailu do redakcji Czytelnik napisał:

Wysypisko w Nowogrodźcu na Asnyka. Wiem, że temat był poruszany już wiele razy. Ale ludzie mają już tego dosyć. Kosze nie były opróżnianie już chyba od 3 tygodni. Nikt chyba tego nie kontroluje albo gmina oszczędza pieniądze. Płacimy duże pieniądze za odpady, a każdy musi kumulować śmieci na posesjach, bo nie ma gdzie ich wyrzucić.

Robert Relich, burmistrz Nowogrodźca:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące przepełnionych kontenerów przy ul. Asnyka w Nowogrodźcu informuję, iż są one opróżniane zgodnie z harmonogramem. Powyższe miejsce przeznaczone jest na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie z zabudowy wielorodzinnej. Do sytuacji, którą [...] opisuje, dochodzi na skutek niedostosowania się mieszkańców budynków jednorodzinnych do obowiązujących zasad zawartych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Nowogrodziec. Zgodnie z ww. Regulaminem, właściciele nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy jednorodzinnej prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych do odpowiednio oznakowanych worków ustawionych na terenie swojej nieruchomości [podkreślenie – R. Relich], natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy wielorodzinnej prowadzą selektywną zbiórkę ww. odpadów komunalnych do pojemników przeznaczonych na poszczególną frakcję odpadu, rozstawionych w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych („gniazdach”), usytuowanych w miejscach dostępnych dla tych mieszkańców.

Włodarz Gminy Nowogrodziec dodaje:

Odpady pozostałych frakcji, takie jak odzież, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie i akumulatory, chemikalia, odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, należy przekazywać na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Strzeleckiej nr 24 w Nowogrodźcu.

Jest zatem problem ze śmieciami w Nowogrodźcu czy go nie ma? Zapraszamy do dyskusji.