Czym zajmują się radni w trakcie dzisiejszej sesji?

Czym zajmują się radni w trakcie dzisiejszej sesji?
fot. UM Bolesławiec W porządku obrad 13. sesji są m.in. sprawy podatkowe i zmiany w budżecie. Jakie uchwały mają zostać przyjęte?
istotne.pl sesja rm, rada miasta, uchwała

Projekty uchwał rady miasta, które mają być przyjęte w trakcie dzisiejszej sesji:

 • w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/335/09 Rady Miasta Bolesławiec
  z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów rekreacyjnych i sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso,
 • w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.,
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Alfredowi Kwarciakowi,
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Grzegorzowi Menetowi.