990 metrów chodnika w Żeliszowie oddane do użytku

990 metrów chodnika w Żeliszowie oddane do użytku
fot. Powiat Bolesławiecki 26 listopada – podpisaniem protokołu odbioru technicznego – zakończyła się budowa prawie kilometrowego odcinka chodnika w Żeliszowie w Gminie Bolesławiec.
istotne.pl żeliszów, powiat bolesławiecki

Zakres prac obejmował również poszerzenie jezdni do 5,5 m, a na łukach drogi do 6,5 m. Wykonano przepusty pod drogą, odnowiono elementy odwodnienia jezdni, na zakrętach zamontowano bariery ochronne.

Odnowione i zabezpieczone zostały pobocza.Koszty wykonania dokumentacji projektowej i geodezyjnej, w wysokości 79 tys. zł pokrył Powiat Bolesławiecki. Prace budowlane kosztowały 913 tys. zł. Sfinansowała je Gmina Bolesławiec. To pierwszy etap budowy. Na 2020 rok zaplanowano wykonanie 720 m chodnika wraz z pracami dodatkowymi.

tekst zlecony