Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF w Szkole Podstawowej nr 3

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF w Szkole Podstawowej nr 3
fot. Adrian Banyś „Dla każdego dziecka, dzieciństwo” – pod takim hasłem dnia 20 listopada 2019 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF Polska (organizację humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci). Koordynatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był opiekun Samorządu Uczniowskiego Adrian Banyś.
istotne.pl sp3 bolesławiec

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci oraz wspierają je w prawidłowym rozwoju. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Tego dnia w wielu krajach podejmowane są wspólne inicjatywy w celu okazania wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Ten wyjątkowy dzień był znakomitą okazją do uczczenia 30. rocznicy uchwalenia Konwencji – najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw i działań związanych nie tylko z prawami dziecka, ale także z jego potrzebami i problemami. Dzieciństwo jest kluczowym etapem dla rozwoju człowieka i każde dziecko powinno mieć wówczas zagwarantowane jak najlepsze warunki do rozwoju. Dlatego w tym szczególnym dniu przemówiły dzieci, a dorośli wsłuchali się w ich głos.

Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i zrealizowała ciekawe przedsięwzięcia. Wspólne działania klas I-VIII zmierzały do zaznajomienia uczniów ze swoimi prawami. Wszystkie klasy wraz z wychowawcami poznały prawa dzieci podczas lekcji na podstawie przygotowane przez UNICEF scenariusze i materiały edukacyjne. Natomiast uczniowie kl. IV-VIII wykonali szereg rysunków oraz plakatów dotyczących praw widzianych ich oczami. Wszystkim tym działaniom towarzyszyła wystawa pod hasłem „Nasze prawa – ważna sprawa”, którą można było podziwiać na korytarzu szkoły. Przygotowane na tę okazję prace potwierdziły, iż prawa dzieci nie są uczniom obojętne i podopieczni wspaniale rozumieją ich znaczenie.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami, w którego czasie uczniowie zostali zaznajomieni z prawami dziecka opisanymi w poszczególnych Artykułach Konwencji. Swoją wiedzę na temat praw młodzież poszerzyła także podczas Dnia Otwartych Drzwi oraz spotkań informacyjnych prowadzonych na podstawie specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów „Czy znasz swoje prawa?”.

Dzieci są pełne pasji i zaangażowania, często kierują się wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. Kolor organizacji UNICEF symbolizuje jedność z młodymi ludźmi na całym świecie. Dlatego cała społeczność szkolna wzięła udział w działaniach podejmowanych tego dnia w ramach akcji – „na niebiesko #dlakażdegodziecka”. Wszyscy pamiętali o kolorze niebieskim np. ubiorze, przystrojeniu sal lekcyjnych, gazetek i korytarzy szkolnych.
W ramach poszczególnych działań pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych kompetencji oraz komunikację. Dzieci poznały swoje prawa, korzystając m.in. z zasobów Internetu, tablicy multimedialnej, a także uczestnicząc w klasowych turniejach z wykorzystaniem quizów Kahoot przygotowanych przez UNICEF. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pt. „Dla każdego dziecka, dzieciństwo” pod opieką Adriana Banysia.

Rodzice uczniów, w ramach Dnia Otwartego Szkoły, zostali także zapoznani przez wychowawców z Konwencją o prawach dziecka i znaczeniem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, co pozwoliło na utrwalenie praw w świadomości dorosłych. Z kolei podejmowana przez uczniów aktywność wpłynęła pozytywnie na rozwój ich osobowości ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Ponadto gazetki szkolne wypełniły zapisy i informacje na ten temat, aby wszystkim dzieciom, jak również dorosłym, przypomnieć, że powinni owych praw zawsze przestrzegać, nie tylko w ustanowionym dniu – 20 listopada.

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka było przedstawienie uczniom Konwencji o prawach dziecka jako najważniejszego dokumentu mówiącego o ich prawach oraz uświadomienie, kim jest „dziecko” i dlaczego wymaga szczególnego traktowania. Wydarzenie kształtowało postawę zaangażowania społecznego, uświadamiając uczniom jednocześnie, iż mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać.

Koordynator obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka składa serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w uroczystość z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF. 20 listopada to szczególna data, która powinna kierować naszą myśl ku dzieciom i ich prawom.