materiał promocyjny

Podsumowanie projektu „Bautzen i Bolesławiec – dwa powiaty turystyczne!”

Konferencja „Bautzen i Bolesławiec – dwa powiaty turystyczne!”
fot. istotne.pl Uczestnicy projektu spotkali się w piątek (29 listopada) na konferencji podsumowującej w sali Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
istotne.pl 4 projekt, bautzen, powiat bolesławiecki

Reklama

Piątkowa konferencja, która odbyła się w Bolesławcu, była w całości poświęcona projektowi „Bautzen i Bolesławiec – dwa powiaty turystyczne!”. Konferencja rozpoczęła się od przywitania uczestników projektu z polskiej i niemieckiej strony. Gości konferencji powitała Helena Zawada z Referatu Promocji Powiatu. Później głos zabrał Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, który mówił m.in. że samorządy są silne dzięki przedsiębiorcom. Duża ich część związana jest właśnie z turystyką, hotelarstwem i gastronomią, a więc tymi branżami, których dotyczył projekt „Bautzen i Bolesławiec – dwa powiaty turystyczne!”.

W ramach projektu przygotowano rozbudowaną i dostępną w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim) stronę internetową: www.b-tourist.eu Na stronie można zapoznać się z atrakcjami turystycznymi Powiatu Bolesławieckiego oraz Powiatu Bautzen (Saksonia). Jakie miejsca warto odwiedzić, jakie są cykliczne wydarzenia, w których warto uczestniczyć w obu powiatach, o tym wszystkim można się dowiedzieć przeglądając stronę www.b-tourist.eu. Na stronie są także mapy z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi a także adresy zakładów ceramicznych.

W ramach projektu przygotowano także aplikację turystyczną na smartfony o nazwie B-Tourist. Aplikacja, podobnie jak strona internetowa, przedstawia atrakcje turystyczne Powiatów Bolesławiec i Bautzen. Oprócz przewodników elektronicznych, w ramach projektu, wydano także przewodnik papierowy. Celem projektu jest wzajemna promocja turystyczna obu nadgranicznych obszarów. Referat Promocji Powiatu przedstawił najważniejsze informacje o projekcie i jego produkty w wyczerpującej prezentacji.

W imieniu powiatu Bautzen głos zabrał najpierw Uwe Wunderlich – pełnomocnik Starosty Powiatu Bautzen do spraw współpracy z zagranicą. W swoim obszernym wystąpieniu przedstawił całą historię partnerstwa obu powiatów. Gość z Niemiec mówił o polskich przemianach z 1989 roku oraz o ich wpływie na to zjednoczenie Niemiec. Podkreślał, że w partnerstwie na poziomie lokalnym zawsze trzeba mieć na uwadze dobro drugiej strony, a polityka lokalna powinna się opierać na współpracy. Uwe Wunderlich podkreślał, że duża polityka jest ważna, ale na poziomie lokalnym powinniśmy współpracować, wzajemnie uczyć się oraz że głównym celem zjednoczonej Europy jest zapewnienie wszystkim pokoju.

Następnie, w imieniu partnerów projektu, głos zabrała Anna Piętak-Malinowska – pełnomocnik do spraw cudzoziemców Powiatu Bautzen mówiła o inicjatywach i wydarzeniach jakie organizowane są przez niemiecki powiat. W powiecie Bautzen mieszka 1200 Polaków. Z myślą o nich władze powiatu organizują imprezę pod nazwą „Polska Majówka”. Impreza ma na celu pokazanie kultury i tradycji w Niemczech. Wiadomo już, że w przyszłorocznej imprezie w Bautzen wystąpi Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka”.

Powiat Bolesławiecki, jako realizator projektu i organizator konferencji, zaprasza przedsiębiorców z branży turystycznej do aktualizowania swoich danych, które znajdują się na stronie internetowej www.b-tourist.eu.

Najważniejsze informacje o projekcie oraz jego produktach znajdą Państwo między innymi na:

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska -Saksonia 2014-2022”.

Logotypy projektu B-turistLogotypy projektu B-turistfot. Powiat Bolesławiecki

 

Reklama