Ulica Odlewników wyremontowana

Ulica Odlewników wyremontowana
fot. Janusz Górny/UG Gromadka Zadanie zostało sfinansowane w całości z budżetu Gminy Gromadka.
istotne.pl inwestycja, gmina gromadka

Gmina Gromadka zakończyła zadanie polegające na remoncie nawierzchni oraz poboczy – wraz z wykonaniem zjazdów do posesji – na ulicy Odlewników w miejscowości Gromadka.

Gminni urzędnicy:

W ramach zadania wykonano około 200 metrów bieżących nawierzchni bitumicznej jezdni o zmiennej szerokości od 4,9 do 7,5 metra.

Koszt zadania, które zostało w całości sfinansowane z budżetu gminnego samorządu, to ponad 201 tys. zł.